DIRECTOR:


 Prof. dr. Ioan  Pop

 

Titular: Profesor socio-umane (cultură civică) – Şcolile Gimnaziale „Alexandru Ivasiuc”, „Dimitrie Cantemir”, „Ion Luca Caragiale”,

Studii: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (Filosofie – 4 ani)

            Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (Asistenţă socială – 4 ani)

            Universitatea de Nord Baia Mare – (master – Drepturile omului)

            Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – (doctorat – Filosofie, 2010)

Gradul didactic: doctorat 

DIRECTOR ADJUNCT:


 Prof. înv. primar  Mociran  Maria

 

Titular: Învăţătoare Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”

Studii: Universitatea din Oradea, Colegiul Universitar de Institutori (Pedagogie – institutor

             învăţământ primar, 2005)

          Universitatea din Oradea (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 2008)

             Universitatea de Vest Vasile Goldiş” Arad (master – Management educaţional, 2013)

Gradul didactic: I