Calendarul acţiunilor extracurriculare şi extraşcolare

pentru anul şcolar 2015 -2016

SEMESTRUL I

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru ziua

de azi. Această lume nu va mai exista când ei

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum

 va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se

adapteze.”

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”)

 

 

nr.

crt.

ACTIVITATEA/acţiuni/detalieri

DATA/

PERIOADA

PARTICIPANŢI

RESPONSABILITATE

OBS.

 

1.

Festivitatea de deschidere a anului şcolar

14.09.2015

Elevi, cadre didactice,

părinţi,

reprezentanţi ai poliţiei locale, ai părinţilor

Directori

Educatoare

Învăţători

Diriginţi

 

2.

Săptămâna mobilităţii europene

14.09.-18.09.

2015

Elevi, cadre didactice,

părinţi,

 

Educatoare

Învăţători

Diriginţi

 

3.

-Asigurarea unei bune frecvenţe a elevilor, îmbunătaţirea serviciului gospodăresc efectuat în şcoală de către profesori, învăţători şi grupe de elevi.

Permanent

Personalul unităţii

Învăţători

Diriginţi

 

4.

-Prezentarea şi dezbaterea R.O.I. şi a R.O.F.U.I.P.

22.09-10.10

2015

Elevi, părinţi

Diriginţi

Învăţători

 

5.

„Ziua europeană a limbilor străine”

26.09.2015

Elevi

Cadre didactice

 

Prof. limbi străine

 

6.

„Ziua Mondială a Educaţiei”– întâlniri cu foşti elevi ai şcolii, cu cadre didactice pensionare, proiectul ”Muguri şi aripi”

05.10.2015

Invitaţi

Educatoare

Învăţători

Profesori

 

Directorii

Prof. Marina Cornelia

 

 

7.

-Dezbaterea şi aprobarea in Consiliul profesoral a  Programului activităţilor extraşcolare şi extracurriculare pe anul şcolar 2015-2016 şi a Calendarului activităţilor pentru semestrul I

22.10.2015

Învăţători

Diriginţi

Consilier pentru proiecte şi programe

 

8.

„Culorile toamnei”

- expoziţie de lucrări plastice în holul şcolii

octombrie

elevi

Prof. de desen

Învăţători

 

 

 

9.

-Organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase şi şcoală; alegerea Comitetelor de părinţi, Consiliului reprezentativ al părinţilor pe şcoală

octombrie

2015

Învăţători,

Diriginţi,

Părinti

elevilor

Educatoare

Diriginţi

Învăţători

 

10.

„Ziua Armatei”

activităţi dedicate zilei (prezentări PPT, versuri şi cântece petriotice)

23.10.2015

Elevi

Învăţători

Prof. istorie

 

 

Învăţători

Prof. de istorie

Prof. de muzică

 

 

 

 

11.

Simularea  modului de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă

octombrie

     2015

 

Elevi

Personalul unităţii

DIRECTORI

Prof. BLEDEA MARIUS

 

 

12.

Sărbători din spaţiul cultural anglo-saxon

(Halloween, Christmas, Valentine’s Day)

31.10.2015

decembrie 2015

februarie 2016

 

Elevi

Cadre didactice

Prof. limbi străine

Învăţători

 

 

13

Toleranţa în societatea contemporană

Dezbatere cu ocazia Zilei Internationale a Tolerantei

 (16 noiembrie) Nov-Dec

2015

 

Elevi din gimnaziu

Diriginţi

 

 

 

„Spune NU viciilor”- prezentare şi dezbatere

Nov-Dec

2015

Nov-Dec

2015

Consilier şcolar

Diriginţii claselor a VII –a şi a VIII-a

 

 

1 Decembrie – „Ziua Naţională a României”

-Cuvântul profesorului de istorie, versuri şi cântece patriotice, hora unirii în curtea şcolii

 

24-28.11

2015

Elevi

Părinţi

Cadre didactice

Educatoare

Diriginţi

Învăţători

Prof. de istorie

Prof. de muzică

 

16.

5 Decembrie- Ziua Mondiala a Voluntariatului

-Prezentare şi dezbatere, acţiuni de voluntariat

 

05.12.2015

Elevi din gimnaziu

Cadre didactice

Consiler pentru proiecte şi programe educative

Diriginţi

 

 

17.

Ziua mondială a drepturilor omului

– activităţi dedicate zilei (prezentare, dezbatere, expoziţie în holul şcolii) – 10 decembrie

10.12.2015

Elevi

Cadre didactice

Diriginţi

Învăţători

Prof. cultură civică

 

18.

Viaţa fără violenţă este dreptul meu”

- Prezentare PPT, dezbatere, afişe, pliante (expoziţie în holul şcolii)

 

08-12.12.

2015

Elevi

Cadre didactice

Învăţători

Diriginţi

Prof. cultură civică

 

 

 

 

 

19.

Crăciunaşul”

expoziţie-concurs de felicitări pentru Crăciun

  Concurs de poezii şi eseuri

15-18 dec.

2015

Preşcolari

Elevi

 

 

Tămăşan T.

Mociran M.

Pop Simona

 

20.

Sărbătorile de iarnă pe Mapamond

-prezentarePPT și o scenetă

Decembrie

2015

Elevi

Cadre didactice

Pop Ramona Cristina

Vele Firuța

 

21.

„Sărbători creştine”

- activităţi cultural-artistice şi religioase dedicate sărbătorilor de iarnă

 

Dec.2015

Elevi

părinţi

Cadre didactice

Consiler pentru proiecte şi programe educative Responsabili act. culturale şi religioase

 

 

 

22.

Medalion literar…(M.Eminescu, T.Arghezi, Elena Farago…)

Anul şcolar

2015-2016

Preşcolari

Elevi

Părinţi

Educatoare/Învăţători

Prof. de română

Bibliotecară

 

23.

 

Cuza Vodă şi Unirea din 1859

-Cuvântul profesorului de istorie, versuri şi cântece patriotice, hora unirii în curtea şcolii

 

24.01.2016

Preşcolari

Elevi

Părinţi

Cadre didactice

Educatoare

Învăţători

Diriginţi

Prof. de istorie

Prof. de muzică

 

24.

Ziua Internaţională a nonviolenţei

studii de caz, dezbateri, postere, pliante

30.01.2016

Elevi

 

Consilier şcolar

Învăţători

Diriginţi

 

 

                                                                     

ÎNTOCMIT: Director adjunct, prof. înv. primar MOCIRAN MARIA

                                            Consiler pentru proiecte şi programe educative prof. Pop Ramona  Cristina