Calendarul acțiunilor extracurriculare și extrașcolare

                   pentru anul școlar 2016 -2017

        SEMESTRUL I

 

 

nr.

crt.

ACTIVITATEA/acțiuni/detalieri

DATA/

PERIOADA

PARTICIPANȚI

RESPONSABILITATE

OBS.

 

1.

Festivitatea de deschidere a anului școlar

12.09.2016

Elevi, cadre didactice,

părinți,

reprezentanți ai poliției locale, ai părinților

Directori

Educatoare

Învățători

Diriginți

 

2.

Săptămâna mobilității europene

14.09.-18.09.

2016

Elevi, cadre didactice,

părinți,

 

Educatoare

Învățători

Diriginți

 

3.

-Asigurarea unei bune frecvențe a elevilor, îmbunătațirea serviciului gospodăresc efectuat în școală de către profesori, învățători și grupe de elevi.

Permanent

Personalul unității

Învățători

Diriginți

 

4.

-Prezentarea și dezbaterea R.O.I. și a R.O.F.U.I.P.

19.09-30.09

2016

Elevi, părinți

Diriginți

Învățători

 

5.

„Ziua europeană a limbilor străine”

26.09.2016

Elevi

Cadre didactice

 

Prof. limbi străine

 

6.

„Ziua Mondială a Educației”– întâlniri cu foști elevi ai școlii, cu cadre didactice pensionare, părinți

05.10.2016

Invitați

Educatoare

Învățători

Profesori

 

Directorii

Prof. Marina Cornelia

 

 

7.

-Dezbaterea și aprobarea in Consiliul profesoral a  Programului activităților extrașcolare și extracurriculare pe anul școlar 2016-2017 și a Calendarului activităților pentru semestrul I

Octombrie 2016

Învățători

Diriginți

Consilier pentru proiecte și programe

 

8.

„Culorile toamnei”

- expoziție de lucrări plastice în holul școlii

octombrie

elevi

Prof. de desen

Învățători

 

 

 

9.

-Organizarea ședințelor cu părinții pe clase și școală; alegerea Comitetelor de părinți, Consiliului reprezentativ al părinților pe școală

octombrie

2016

Învățători,

Diriginți,

Părinti

elevilor

Educatoare

Diriginți

Învățători

 

10.

„Ziua Armatei”

– activități dedicate zilei (prezentări PPT, versuri și cântece patriotice) la nivelul fiecărei clase

24.10.2016

Elevi

Învățători

Prof. istorie

 

 

Învățători

Prof. de istorie

Prof. de muzică

 

 

 

 

11.

Simularea  modului de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență

octombrie

     2016

 

Elevi

Personalul unității

DIRECTORI

Prof. BLEDEA MARIUS

 

 

12.

Sărbători din spațiul cultural anglo-saxon

(Halloween, Christmas, Valentine’s Day)

28.10.2016

decembrie 2015

februarie 2016

 

Elevi

Cadre didactice

Prof. limbi străine

Învățători

 

 

13

Toleranța în societatea contemporană

Dezbatere cu ocazia Zilei Internationale a Tolerantei

 (16 noiembrie)

 

 16

noiembrie

Elevi din gimnaziu

Diriginți

 

 

 

„Spune NU viciilor”- prezentare și dezbatere

Nov-Dec

2016

Elevi din gimnaziu

Cadre didactice

Consilier școlar

Diriginții claselor a VII –a și a VIII-a

 

 

 

1 Decembrie – „Ziua Națională a României”

-Cuvântul profesorului de istorie, versuri și cântece patriotice, hora unirii în curtea școlii

 

28.11.2016-2.12.2016

 

Elevi

Părinți

Cadre didactice

Educatoare

Diriginți

Învățători

Prof. de istorie

Prof. de muzică

 

16.

5 Decembrie- Ziua Mondiala a Voluntariatului

-Prezentare și dezbatere, acțiuni de voluntariat

 

05.12.2016

Elevi din gimnaziu

Cadre didactice

Consiler pentru proiecte și programe educative

Diriginți

 

 

17.

Ziua mondială a drepturilor omului

– activități dedicate zilei (prezentare, dezbatere, expoziție în holul școlii) – 10 decembrie

09.12.2016

Elevi

Cadre didactice

Diriginți

Învățători

Prof. cultură civică

 

18.

Viața fără violență este dreptul meu”

- Prezentare PPT, dezbatere, afișe, pliante (expoziție în holul școlii)

 

05-09.12.

2016

Elevi

Cadre didactice

Învățători

Diriginți

Prof. cultură civică

 

 

 

 

 

19.

Crăciunașul”

– expoziție de felicitări pentru Crăciun

 

19-23 dec.

2016

Preșcolari

Elevi

 

 

Tămășan T.

Mociran M.

Pop Simona

 

20.

Sărbătorile de iarn㠖 Tradiții și obiceiuri

Concert de colinde

Decembrie

2016

Elevi

Cadre didactice

Pop Ramona Cristina

Vele Firuța

Bujor Marius

 

21.

„Sărbători creștine”

- activități cultural-artistice și religioase dedicate sărbătorilor de iarnă

 

Dec.2016

Elevi

părinți

Cadre didactice

Consiler pentru proiecte și programe educative Responsabili act. culturale și religioase

 

 

 

22.

Medalion literar…(M.Eminescu, T.Arghezi, Elena Farago, I. Creangă, Al. Ivasiuc…)

Anul școlar

2016-2017

Preșcolari

Elevi

Părinți

Educatoare/Învățători

Prof. de română

Bibliotecară

 

23.

 

Unirea Principatelor Române – 24 Ianuarie 1859

-Cuvântul profesorului de istorie, versuri și cântece patriotice, hora unirii în curtea școlii

 

24.01.2017

Preșcolari

Elevi

Părinți

Cadre didactice

Educatoare

Învățători

Diriginți

Prof. de istorie

Prof. de muzică

 

24.

Ziua Internațională a nonviolenței

– studii de caz, dezbateri, postere, pliante

30.01.2017

Elevi

 

Consilier școlar

Învățători

Diriginți

 

 

                                                                     

ÎNTOCMIT: Director adjunct, prof. înv. primar MOCIRAN MARIA

                                            Consiler pentru proiecte și programe educative prof. Pop Ramona  Cristina