Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş

Nr. crt.

Instituţia în care este admis elevul

Specializarea

Număr de elevi admişi

Media de admitere

 

1.

 

Colegiul Naţional
„Gh. Şincai”

Matematică-Informatică

4

9,99-9,65

Ştiinţe ale naturii/Bilingv

1

9,71

Ştiinţe Sociale

1

9,62

TOTAL

6

9,99-9,62

 

2.

 

Colegiul Naţional
„M. Eminescu

Filologie/Bilingv

3

9,75-9,03

Ştiinţe Sociale

2

9,62-8,58

Filologie

2

9,11-8,92

  TOTAL

7

9,75-8,92

 

3.

 

 Colegiul  Naţional
„Vasile Lucaciu”

Matematică-Informatică /Bilingv

1

9,63

Matematică-Informatică

3

9,63-9,18

Ştiinţe ale Naturii

1

9,46

   TOTAL

5

9,63-9,18

4.

Liceul Teoretic
„Emil Racoviţă”

Matematică-Informatică

1

9,09

Ştiinţe ale Naturii

1

9,04

 

 

 

1

Etapa II

    TOTAL

2+1

9,09-9,04

5.

Colegiul Economic
„Nicolae Titulescu”

Turism şi alimentaţie

2

8,61-8,10

Economic

3

8,35-8,14

   TOTAL

5

8,61-8,10

6.

Liceul Teologic Penticostal

Economic

1

8,57

Teologie

2

9,16-7,65

 

 

 

1

Etapa II

TOTAL

3+1

9,16-7,65

7.

Colegiul Tehnic
„George Bariţiu”

Electronică-automatizări

5

8,25-6,72

TOTAL

5

8,25-6,72

8.

Liceul Teoretic Sanitar

Ştiinţe ale Naturii

2

7,92-7,66

TOTAL

2

7,92-7,66

9.

Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Electric

1

7,13

 

 

 

1

Etapa II

TOTAL

1+1

7,13

10

Seminarul Teologic Ortodox
„Sf. Iosif Mărturisitorul”

Teologie

2

8,36-7,55

TOTAL

2

8,36-7,55

11.

Colegiul Tehnic
„Aurel Vlaicu”

Sportiv-fotbal

1

6,48

 

 

 

1

Etapa II

TOTAL

1+1

6,48

12.

Colegiul Tehnic Transilvania

1

Etapa II

13.

Colegiul C.D.Nenitescu

1

Etapa II

14.

Colegiul Spiru Haret

1

Etapa II

15.

Colegiul Tehnic Transilvania

1

Etapa II

 

TOTAL elevi repartizaţi

 

47

 

9,99-6,48