Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”
Baia Mare

 

 

RAPORT DE MONITORIZARE

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”
Săptămâna
7 aprilie - 11 aprilie
2014

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”
Baia Mare

 

 

PROIECTE LA NIVELUL ŞCOLII:

 

 1. Proiectul: „CUNOAȘTERE ȘI COMUNICARE”
 1. Proiectul: „ABILITĂŢI CIVICE”

 

 1. Proiectul: „ÎNTRECERE ŞI PERFORMANŢĂ”

 

 

 

 

RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL”

 

PROIECTUL „CUNOAŞTERE ŞI COMUNICARE”

 

 

 1. Titlul Proiectului:  „CUNOAȘTERE ȘI COMUNICARE”
 1. Numărul de activităţi derulate: 68 activitaţi

 

 1. Tipul de activităţi derulate: tehnico-stiintifice,  educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare–voluntariat, caritate, implicare activă, responsabilitate socială, relații și comunicare, educatie pentru sănătate, ateliere de muzică arte plastice, schimburi de experienţă, parteneriate educaţionale şi tematice, vizite de studii
 1. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 32 cadre didactice, 520 elevi, 50 persoane din partea partenerilor implicaţi (părinţi, muzeografi, scriitori basarabeni, actori, artişti plastici indieni, cadre didactice, tipografi, redactori, reprezentanţi ai unor firme,)

 

 1. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Editura Diana, Biblioteca ”Al.Ivasiuc”, Planetariul Baia Mare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, Muzeul de Istorie Baia Mare, Muzeul de ceasuri, Primăria Baia Mare, Biblioteca județeană ”Petre Dulfu”-Filiala ”Ion Șiugariu”, Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Etnografie și Artă populară, Colegiul Național ”V. Lucaiu” Baia Mare.
 2. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): Editura Diana, Biblioteca ”Al.Ivasiuc”, Planetariul Baia Mare, Muzeul de Artă Baia Mare, Muzeul de Istorie Baia Mare, Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Etnografie și Folclor, Colegiul Național ”V. Lucaciu” Baia Mare, Teatrul de păpuși Baia Mare, Aeroportul Baia Mare, Croitoria SC INFINITY SRL, Tipografia SC KUMAR TRADING SRL, Pensiunea ȚIPLEA Ocna Șugatag.
 1. Obiectivele urmărite:
  1. Cunoașterea ofertelor educaționale ale liceelor din orașul Baia Mare;
  2. Dezvoltarea deprinderilor de decupare, lipire, pliere a diferitelor materiale;
  3. Familiarizarea elevilor cu aparatura necesară laboratorului de prăjituri;
  4. Formarea abilităților de utilizare a microscopului și a diferitelor aparate de măsură;
  1. Dezvoltarea aptitudinilor artistice;
  2. Stimularea muncii în echipă;
  3. Stabilirea unor relații de colaborare și prietenie între elevi din clase diferite și din școli diferite;
  4. Implicarea părinților în activitățile extracurriculare;
  5. Cunoașterea normelor de comportament ecologic, formarea de atitudini ecologice;
  6. Creșterea interesului față de rugăciune, față de biserică.

 

 1. Modalităţi de evaluare a activităţii:
  1. Observarea sistematică a activităţilor și aprecieri verbale;
  2. Expoziții cu lucrările realizate;
  3. Rezultatele obţinute la concursurile : „Recitări de poezii”;
  4. Realizarea coșului cu ouă de Paști;
  5. Alcătuirea unui album cu fotografiile realizate;
  6. Expoziţii cu lucrările elevilor.

 

 1. Rezultate înregistrate:
  1. Ecologizarea unei zone din cartierul școlii;
  2. Cunoașterea locațiilor liceelor și a ofertei educaționale a acestora;
  3. Aprecierea produselor tradiționale;
  4. Interes sporit pentru activităţile derulate;
  5. Mânuirea microscopului și aparatelor de măsură;
  6. Legarea unor noi prietenii, socializare;
  7. Îmbogățirea cunoștințelor geografice, istorice, fizice, biologice, geologice, TIC;
  8. Înțelegerea unei piese de teatru;
  9. Elevii stăpânesc tehnica picturii pe sticlă și a încondeierii ouălor;
  10. Implicarea unui număr mare de părinți;
  11. Expoziţii cu lucrările realizate și premiile obținute;
  12. Obținerea permiselor pentru bibliotecă;
  13. Bună dispoziţie, veselie;
  14. Respectarea regulilor stabilite la începutul fiecărei activităţi;
  15. Dorinţa de a continua aceste tipuri de activităţi;
  16. Referate şi prezentări Power Point realizate de elevi şi cadre didactice.

 

 1. ANALIZA SWOT:
  1. Puncte tari:
   1. Elevii participă cu entuziasm la „altfel” de activităţi;
   2. Elevii pot să-şi dovedească aptitudinile, altele decât cele pentru instruire;
   3. Iniţierea în activităţi care sunt neglijate de familie;
   4. Se dezvoltă relaţiile de prietenie şi colaborare;
   5. Combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii în faţa cărora învăţătorii şi profesorii stau săptămână de săptămână cu catalogul în faţă.
   6.  O ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia.

 

  1. Puncte slabe:
   1. Dotarea insuficientă cu materiale necesare diverselor activităţi;
   2. Aglomerarea unor instituţii partenere şi incapacitatea lor de a programa în timp util activităţile;
   3. Lipsa sălii de spectacole din şcoală;
   4. Dezamagiri datorită aglomeraţiei din oraş, aşteptării la vizitarea unor muzee.
  1. Oportunităţi:
   1. Derularea de activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
   2. Copiii au avut posibilitatea de recreere în grup organizat şi sub supravegherea dascălului;
   3. Descoperirea unor talente artistice prin manifestarea liberă a elevilor şi îndrumarea acestor elevi pentru dezvoltarea lor;
   4. Întâlnirea elevilor cu personalităţi din domenii diferite.
   5. Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;
   6. O mai mare implicarea a familiei în activităţile extraşcolare;
   7. Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
   8. Flexibilitatea strategiilor didactice folosite;
   9. Socializarea profesorilor cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs.

 

  1. Ameninţări:
   1. Părinţii au participat cu resurse financiare şi materiale în mod inegal;
   2. Paralelismul între unele activităţi organizate cu cele propuse la unele opţionale.
 1. Recomandări, sugestii:
  1. Necesitatea mai multor ore practice;
  2. Implicarea părinţilor în susţinerea activităţilor extraşcolare;
  3. Dotarea cabinetelor și laboratoarelor existente în școală;
  4. Conceperea de pliante cu activitățile din parteneriate;
  5. Cât mai multe schimburi de experiență;
  6. Colaborare mai strânsă cu biserica;
  7. Îndrumare corectă în alegerea lecturilor specifice vârstei;
  8. Sprijin mai susţinut din partea comunității locale;
  9. Achiziționarea de cărți, enciclopedii de către părinți;

 

 

 

 

 

PROIECTUL „ABILITĂŢI CIVICE”

 

 1. Titlul Proiectului:  „ABILITĂŢI CIVICE”

 

 1. Numărul de activităţi derulate: 39 activitaţi
 1. Tipul de activităţi derulate: cetăţenie democratică, cultural artistice, ecologie

 

 1. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 26 cadre didactice, 420  elevi
 1. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Cabinetul şcolar, Muzeul de Etnografie și Artă populară, Grupul Școlar Fărcașa, Şcoala „I. L. Caragiale”, Fabrica SC „4 BRANDS” SRL, Brutăria „Cuptorul tradiţional”

 

 1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): Brutăria „Cuptorul tradiţional”, Muzeul de Etnografie și Artă populară, Cinema City – Gold Plaza.
 2. Obiectivele urmărite:
  1. Să-şi formeze deprinderi de comportare civilizată;
  2. Valorificarea actului educaţional;
  3. Dezvoltarea simţului estetic;
  4. Manifestarea personalităţii şi creativităţii;
  1. Exprimarea opiniilor şi a stărilor sufleteşti;
 1. Modalităţi de evaluare a activităţii:
  1. Organizarea unor expoziţii tematice;
  2. Realizarea unor portofolii cu produsele activităţilor;
  3. Comportamente pozitive;
  4. Chestionare;
  5. Analiza produselor activităţii.

 

 1. Rezultate înregistrate:
  1. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
  2. Formarea unor disponibilităţi afective exprimate prin atitudini deschise şi receptive prin schimb de opinii;
  3. Legarea de noi prietenii;
  4. Dezvoltarea abilităţilor specifice unor activităţi;
  5. Cunosc efectele benefice ale consumului de fructe şi legume;
  6. Comportament adecvat de ascultare a unui concert de muzică clasică;
  7. Stimularea interesului pentru cunoaşterea localităţii şi a instituţiilor ei.
 1. ANALIZA SWOT:

 

  1. Puncte tari:
   1. Elevii participă cu entuziasm la „altfel” de activităţi;
   2. Elevii pot să-şi dovedească aptitudinile, altele decât cele pentru instruire;
   3. Iniţierea în activităţi care sunt neglijate de familie;
   4. Se dezvoltă relaţiile de prietenie şi colaborare
   5. Combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii în faţa cărora învăţătorii şi profesorii stau săptămână de săptămână cu catalogul în faţă.
   6. O ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia.
  1. Puncte slabe:
   1. Dotarea insuficientă cu materiale necesare diverselor activităţi;
   2. Aglomerarea unor instituţii partenere şi incapacitatea lor de a programa în timp util activităţile;
   3. Lipsa sălii de spectacole din şcoală;
   4. Dezamagiri datorită aglomeraţiei din oraş, aşteptării la vizitarea unor muzee.

 

  1. Oportunităţi:
   1. Derularea de activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
   2. Copiii au avut posibilitatea de recreere în grup organizat şi sub supravegherea dascălului;
   3. Descoperirea unor talente artistice prin manifestarea liberă a elevilor şi îndrumarea acestor elevi pentru dezvoltarea lor;
   4. Întâlnirea elevilor cu personalităţi din domenii diferite;
   5. Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;
   6. O mai mare implicarea a familiei în activităţile extraşcolare;
   7. Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
   8. Flexibilitatea strategiilor didactice folosite;
   9. Socializarea profesorilor cu elevii lor, într-un context non-formal, atipic pentru învăţământul românesc, dar inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii "poate mai umane" decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs.
  1. Ameninţări:
   1. Părinţii au participat cu resurse financiare şi materiale în mod inegal;
   2. Paralelismul între unele activităţi organizate cu cele propuse la unele opţionale.

 

 1. Recomandări, sugestii:
  1. Consilierul educativ să vină din timp cu oferte ale unor instituţii pentru a se face o programare eficientă;
  2. Şcoala, Consiliul local să pună la dispoziţia cadrelor didactice şi a elevilor autobuze pentru deplasare, materiale diverse  pentru buna desfăşurare a activităţilor;
  3. Activităţile să se desfăşoare pe ateliere de lucru pentru ca elevii să aibă posibilitatea să opteze pentru acţiunile care li se potrivesc;
  4. Conceperea unui pliant cuprinzând activităţile din cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL „ÎNTRECERE ŞI PERFORMANŢĂ”

 

 1. Titlul Proiectului:  „ÎNTRECERE ŞI PERFORMANŢĂ”
 1. Numărul de activităţi derulate: 29 activitaţi

 

 1. Tipul de activităţi derulate: sportive, cultural-artistice, ecologice, educaţie pentru sănătate, ateliere arte plastice, concursuri şcolare
 1. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 19 cadre didactice, 360 elevi

 

 1. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ASOCIAŢIA INTELIGENT-Piteşti, Editura Sigma
 1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): -

 

 1. Obiectivele urmărite:
  1. Dezvoltarea armonioasă a corpului prin activităţi sportive;
  2. Cultivarea spiritului de competiţie şi cooperare;
  3. Stimularea disciplinei conştiente, a perseverenţei, autocontrolului;
  4. Dezvoltarea  unei atitudini pozitive faţă de muncă;

            e.   Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară.

 

 1. Modalităţi de evaluare a activităţii:
  1. Observarea sistematică a activităţilor;
  2. Premierea elevilor;
  3. Rezultatele obţinute la concursurile : „Fii inteligent la matematică”, „Canguraşul explorator”, „Căsuţă pentru păsări” (Proiectul ecologic „Ziua păsărilor”)
  4. Dezbateri cu privire la modul de implicare în aceste activităţi;
  5. Expoziţii cu lucrările realizate;
  6. Analiza produselor activităţii;
  7. Chestionare.
 1. Rezultate înregistrate:
  1. Un număr mare de elevi au participat la a concursurile  desfăşurate
  2. Interes sporit pentru activităţi sportive;
  3. Bună dispoziţie, veselie;
  4. Fotografii, desene, filmuleţe;
  5. Poveşti create cu ajutorul site-ului;
  6. Picturi, desene, eseuri; 
  7. Ecologizarea unor spaţii din cartier;
  8. Respectarea regulilor stabilite la începutul fiecărei activităţi;
  9. Regretul din partea elevilor la finele activităţilor de acest tip;
  10. Dorinţa de a continua aceste tipuri de activităţi.

 

 1. ANALIZA SWOT:

 

  1. Puncte
   1. Elevii participă cu entuziasm la „altfel” de activităţi;
   2. Elevii pot să-şi dovedească aptitudinile, altele decât cele pentru instruire;
   3. Iniţierea în activităţi care sunt neglijate de familie;
   4. Se dezvoltă relaţiile de prietenie şi colaborare;
   5. Combinaţie de şcoală şi de timp petrecut într-un mod plăcut cu elevii în faţa cărora învăţătorii şi profesorii stau săptămână de săptămână cu catalogul în faţă;
   6.  O ocazie de a-i cunoaşte mai bine pe elevi, de a întări relaţia cu aceştia.
  1. Puncte slabe:
   1. Dotarea insuficientă cu materiale necesare diverselor activităţi;
   2. Aglomerarea unor instituţii partenere şi incapacitatea lor de a programa în timp util activităţile;
   3. Lipsa sălii de sport din şcoală;

 

  1. Oportunităţi:
   1. Copiii au avut posibilitatea de recreere în grup organizat şi sub supravegherea dascălului;
   2. Descoperirea unor talente artistice prin manifestarea liberă a elevilor şi îndrumarea acestor elevi pentru dezvoltarea lor;
   3. Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;
   4. O mai mare implicarea a familiei în activităţile extraşcolare;
   5. Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
  1. Ameninţări:
   1. Părinţii au participat cu resurse financiare şi materiale în mod inegal;
   2. Paralelismul între unele activităţi organizate cu cele propuse la unele opţionale.

 

 1. Recomandări, sugestii:
  1. Necesitatea unei săli de sport;
  2. Dotarea şcolii cu  materiale sportive;
  3. Practicarea zilnică a unor activităţi în aer liber pentru menţinerea sănătăţii organismului;
  4. Participarea celor mai buni sportivi din şcoală la competiile locale şi judeţene;
  5. Implicarea părinţilor în susţinerea activităţilor extraşcolare;
  6. Organizarea concursurilor şcolare în alte perioade pentru a nu frusta elevii de la activităţile din cadrul programului „Şă ştii mai multe, să fii mai bun ...”;
  7. Activităţile să se desfăşoare pe ateliere de lucru pentru ca elevii să aibă posibilitatea să opteze pentru acţiunile care li se potrivesc;
  8. Sprijin mai susţinut din partea comunității locale;
  9. Găsirea unor surse extrabugetare pentru recompensarea  elevilor cu rezultate deosebite în diferite competiţii şcolare.

 

Director adjunct:
prof. înv. primar Mociran Maria

 

Baia Mare,  aprilie 2014