Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc"

Baia Mare, str. Bucovinei, nr. 9, Maramureș, 430194

Mai buni, mai educați, mai performanți!

Înființată în 15 septembrie 1979, sub denumirea "Școala Generală cu clasele I-VIII nr. 21", unitatea noastră a evoluat continuu.

Astăzi, Școala Gimmazială "Alexandru Ivasiuc", deși micuță ca spațiu, prin resursele materiale, dar mai ales cele umane de care dispune, își menține obiectivul principal, acela de a rămâne o instituție de referință și, mai ales, de suflet a unei bune părți din orașul nostru.
Image
Festivitate de premiere, an școlar 2015-2016

Direcții cheie

La Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" identificăm prioritățile pentru a sprijini cultura educațională. Formarea tânărului prin atingerea de competențe-cheie reprezintă scopul muncii noastre și este susținut de oferta variată, centrată pe alfabetizare, abilități de comunicare, abilități din zona tehnologiei informatice, gândire algoritmică și strategii de management și de instruire la clasă.

Bunăstare și Relații personale

Identificăm priceperile și deprinderile pe care elevii trebuie să le aibă și să le dezvolte pe măsură ce absolvă școala primară și apoi pe cea gimnazială, în vederea dobândirii unor abilități care să-i ajute în orientarea spre studiile adecvate alegerii carierei lor. Apreciem și dezvoltăm ființa în totalitatea ei și recunoaștem legătura dintre reușita școlară, bunăstarea elevilor și sănătatea lor emoțională și fizică.

Tehnologiile informației și comunicațiilor

Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" va continua să dezvolte programe, practici și resurse TIC pentru a sprijini toate prioritățile școlii și, prin urmare, orientarea spre o profesie a tinerilor absolvenți.

Dezvoltare continuă

Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" va derula constant proiecte și programe educative care să dezvolte și să mențină la cote înalte gândirea critică și creativitatea elevilor, oferindu-le, prin toate disciplinele de studiu, ocazii să le valorifice.

Curriculum/ Publicații/ Programe

Școala noastră va continua să se concentreze pe parcurgerea unui curriculum care să asigure elevilor o pregătire solidă pentru studiile viitoare și pentru piața muncii. De asemenea, va sprijini dascălii în elaborarea materialelor de specialitate, a auxiliarelor didactice și implicarea lor în diverse programe și proiecte educative.
Image

Scurt istoric instituțional

Înființată în 15.09.1979, sub denumirea "Școala Generală cu clasele I-VIII nr. 21", ca locaș de cultură, actualmente poartă numele unui distins reprezentant al literaturii române, "Alexandru Ivasiuc", patronul spiritual al ei.

Între 1991-1998, școala a fost înfrățită cu Colegiul "Jacques Prévert" din Alsacia (Franța) în cadrul programului european de schimburi culturale și educaționale cu România.

Anul 2009 a adus și primul mare eveniment din viața școlii, aniversarea a 30 de ani de existență, moment marcat prin multiple activități (expoziție de carte și reviste, simpozion internațional, sesiuni de referate și comunicări ale elevilor).

Din semestrul al doilea al anului școlar 2009-2010, în cadrul instituției noastre funcționează și patru grupe de învățământ preșcolar (grădiniță). În prezent, reducându-se efectivele de elevi, unitatea noastră școlară funcționează doar cu program de dimineață și, opțional, se realizează, după orele de curs, activități extracurriculare (program prelungit).
Cine mă cunoaște știe că sunt un om total dominat de propriul temperament, dar visul meu intelectual și compensatoriu este un vis de geometru. Aș fi vrut să mă nasc geometru. Aș fi vrut să trăiesc în mediul quasimonahal al ideilor pure, al adevărurilor univoce. Din nefericire, a trebuit să aflu că adevărurile sunt interpretabile; asta nu înseamnă că sunt false sau că toate interpretările sunt bune, dar există întotdeauna o multitudine de interpretări posibile. A trebuit, de asemeni, să-mi dau seama că la baza existenței mele se află o contradicție. Există visul meu de geometru și există un temperament și un mod de a fi care-l contrazic... În "Interval", m-am războit cu consecințele geometriei și, de fapt, sunt acolo două personaje care mă reprezintă în egală măsură: nu numai Ilie Chindriș, ci și Olga. Un vis al mișcării - și un vis al rigorii și al stabilității. Această contradicție explică în mare măsură și revoltele mele, și biografia mea, și lecturile mele.

Vaccinare COVID-19

Din cei 42 de angajați ai școlii, 32 sunt vaccinați cu cel puțin o doză împotriva COVID-19. Ponderea este de 76,19%.
Graph

Ultima oră

Festivitatea de încheiere a anului școlar va avea loc vineri, 10 iunie, cu începere de la ora 8:30, în curtea școlii.

Vă așteptăm cu drag!

TelVerde Național

0.800.801.100 (telefon gratuit)

TelVerde ISJ Maramureș

0.800.816.262 (telefon gratuit)

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii