Motto:

„Tot ce sunt sau ce sper să devin îi datorez îngerului care a fost mama.”  

Abraham Lincoln

 

 

ARGUMENT

            Temelia oricărei societăţi este familia, iar în cadrul ei, mama ocupă un loc special. Principiile de viaţă, obiceiurile sănătoase, echilibrul psihic şi emoţional, succesul social şi intelectual ale viitorului adult sunt rezultatul eforturilor neobosite şi a dragostei necondiţionate ale acestei fiinţe deosebite: mama.

            De multe ori însă, copiii, în viaţa lor asaltată de informaţii media, jucării multicolore, tehnologie modernă şi o mulţime de activităţi, consideră că tot ceea ce au li se cuvine şi treptat cuvintele RESPECT, RECUNOŞTINŢĂ, DĂRUIRE se pierd din vocabularul şi din comportamentul lor.

            De aceea ne propunem prin acest proiect să-i provocăm pe elevi să creeze propriul „Dar pentru mama”, dar special care să o facă să zâmbească. Astfel elevii îşi vor folosi talentul şi îndemânarea pentru a-şi exprima respectul, recunoştinţa, sentimentele prin creaţii literare, artistice şi artizanale. De asemenea prin activităţile derulate pe parcursul proiectului ne propunem să apropiem elevii de lectură şi poezie, motivându-i să folosească limbajul literar ca model de exprimare şi comunicare, să dezvoltăm spiritul de competiţie şi să deschidem căi de comunicare între elevii din şcoli şi medii diferite şi prin aceasta să oferim oportunitatea ca elevii să înveţe ceva nou despre ei înşişi prin autoevaluare şi prin comparaţie cu ceilalţi.

            Având în vedere că în procesul de învăţământ parteneriatul şcoală-familie are un rol important dorim un schimb de experienţă ale cadrelor didactice din şcolile paricipante prin prezentarea unor aspecte din experienţa didactică personală în cadrul sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice propusă în cadrul proiectului.

 

SCOP

                Scopul acestui proiect este afirmarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic  şi creativ al elevilor din învăţământul primar şi gimnazial prin intermediul artelor plastice şi a literaturii; dezvoltarea sentimentelor de dragoste, respect şi admiraţie faţă de cea mai iubită fiinţă,  ,,MAMA”; promovarea experienţei pozitive în rândul elevilor şi a cadrelor didactice.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

·         stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de lucrări plastice, creaţii literare;

·         cultivarea sensibilităţii artistice în rândul elevilor;

·         dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică prin desene, picturi, colaje etc. ;

·         cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru diverse care să le permită etalarea ideilor, potenţialului artistic şi  a sentimentelor pe care le nutresc pentru mama;

·         cultivarea dragostei şi admiraţiei pentru fiinţa cea mai iubită, mama;

·         prezentarea unor aspecte din experienţa didactică personal în cadrul parteneriatului şcoală-familie.

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE:

·         Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare

 

Grup ţintă

·        Elevi ai claselor pregătitoare şi elevi din clasele I-VIII de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare;

·        Elevi ai claselor pregătitoare şi elevi din clasele I-VIII de la Şcoala Gimnazială Băseşti;

·        Elevi ai claselor  pregătitoare şi elevi din clasele I-VIII de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia Mare;

·        Elevi ai claselor  pregătitoare şi elevi din clasele I-VIII de la şcoli din alte judeţe;

·        Cadrele didactice din şcolile participante.

 

ACTIVITĂŢI  PROPUSE

NR. CRT.

ACTIVITĂŢI

LUNA

       1.             

· Prezentarea proiectului şi lansarea proiectului pe site-ul şcolii, şi www.didactic.ro

Ianuarie

2016

       2.             

·  ,,Mama în poezia românească“ – masă rotundă

Februarie

2016

       3.             

·  „Zâmbet pentru mama” – prezentarea propriilor creaţii ale elevilor

·  „Daruri pentru mama“ – ateliere de lucru şi expoziţie de lucrări plastice (desene, picturi, colaje, felicitări) şi creaţii literare (poezii, compuneri, eseuri)

·  „Parteneriatul şcoală-familie” – sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice

Martie

2016

       4.             

·   „După muncă şi răsplată”, jurizarea şi premierea – aprecierea celor mai bune lucrări

·   Realizarea unei publicaţii cu materialele proiectului

Aprilie

2016

       5.             

·   Mediatizarea – pe site-ul şcolii şi mass-media locală

Mai

2016

 

FACTORI IMPLICAŢI DIRECT:

·         cadre didactice;

·         elevi;

·         părinţi;

·         directori ai instituţiilor implicate.

 

BENEFICIARI:

·        elevii şi cadrele didactice participante, întreaga comunitate.

 

DURATA:

·        anul şcolar 2015-2016

 

STRATEGII, CĂI DE REALIZARE, PLANURI ŞI ACŢIUNI.

·         procesele de comunicare devin autentice dacă elevii sunt implicaţi în activităţi diverse;

·         elevii sunt încurajaţi să exprime idei, opinii;

·         învaţă să observe, să execute;

·         respectul şi colaborarea sunt active pe durata interacţiunii;

·         devin mai responsabili şi mai angajaţi în propriile acţiuni;

·         transfer informaţional şi diseminarea exemplelor de bună practică în viitoarele parteneriate şi activităţi ale cadrelor didactice.

 

RESURSE

       a. umane

b. financiare

ECHIPA DE PROIECT:           


Prof. psih. Amelia Bănică

Prof. Ioan Pop

Prof. Maria Mociran

Prof. Iulia Papariga

Prof. Gavril Paşca

Prof. Ana Macovei

Prof. Elena Antal

Prof. Camelia Miskolczi                                           

Prof. Mirela Oşan

Înv. Terezia Tămăşan

Prof. Crina Ciule

Prof. Teodora Puşcaş

Prof. Simona Pop

Prof. Mia Caciuc

Prof. Claudia Marton

Ec. Alina Todoruț


EVALUAREA

-          numărul de persoane implicate în activităţi.

·         indicatori calitativi

-          modul în care elevii îşi atrag colegii în activităţi educaţionale;

-          capacitatea grupului ţintă de a-i mobiliza pe ceilalţi elevi ai şcolii în acţiuni asemănătoare cu cele ale colegilor;

-          adaptabilitatea la situaţii diverse;

-          exersarea unui comportament pozitiv.

·         de impact

-          reacţia părinţilor.

 

MEDIATIZARE

·        invitaţie de participare la concurs lansată pe internet cu adresa: www.didactic.ro;

·        site-ul şcolii;

·        în presa locală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

LANSAREA EDIŢIEI a II-a a CONCURSULUI 

„ZÂMBET PENTRU MAMA” –  CREAŢII ALE ELEVILOR

 

FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1 şi a acordului de parteneriat din anexa 2.

Secţiuni de participare:

·         Secţiunea I: Creaţii literare –  poezii, compuneri, eseuri

- pot participa elevii din clasele I - VIII;

·         Secţiunea II: Creaţii plastice – desene, picturi, colaje, felicitări;

- pot participa elevii din clasele pregătitoare şi elevii din clasele I – VIII.

·           Secţiunea III: „Parteneriatul şcoală-familie” - sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice.

 

Fiecare cadru didactic va putea participa cu maxim cinci lucrări ale elevilor, indiferent de secţiune.

Fişa de înscriere se va trimite alături de lucrările participante la concurs, prin poştă, pe adresa:

Tămăşan Terezia, Post Restant, Oficiul Poştal Baia Mare 1, B-dul Traian 1 A, Judeţul Maramureş cu menţiunea  PENTRU CONCURSUL „ZÂMBET PENTRU MAMA”. Nu uitaţi să cereţi confirmarea la  telefon: Tămăşan Terezia: 0740 114 702.

 

·         Secţiunea I: Creaţii literare –  poezii, compuneri, eseuri

Redactarea creaţiilor literare: Word-2003, pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice).

Creaţiile literare ale elevilor vor fi trimise prin poştă și pe adresa de e-mail: zambetpentrumama@yahoo.com

 

·         Secţiunea a II-a : Creaţii plastice – desene, picturi, colaje, felicitări;

Creaţiile plastice vor fi realizate într-o tehnică la alegere, format A4 pentru desene, colaje, picturi şi format A5 pentru felicitări, specificându-se numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă a elevului, precum şi numele cadrului didactic îndrumător, pe o etichetă lipită pe faţa lucrării, în colţul dreapta, jos.

Creaţiile plastice vor participa la expoziţia „ZÂMBET PENTRU MAMArealizată la Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc” Baia Mare. (Creaţiile plastice nu vor fi înapoiate.)

Informaţii telefon: 0740 619 977, Miskolczi Camelia, între orele 17 – 20.

·         Secţiunea a III-a : „Parteneriatul şcoală-familie” sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice pentru cadre didactice

Lucrările cadrelor didactice se vor redacta: Word-2003, pagină A4, margini 2 cm, font: Times New Roman, mărime: 12, caractere româneşti (diacritice), maxim 3 pagini.

 

Data limită de trimitere a lucrărilor este 5 MARTIE 2016, data poştei.

Jurizarea se va face pe fiecare clasă în parte, atât la creaţiile literare cât şi plastice.

Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru elevi.

Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare pentru secţiunea a III-a şi diplomă pentru lucrările coordonate.

Diplomele și acordul de parteneriat se vor expedia electronic.

ORGANIZATORI:

Prof. Mirela Oşan

Prof. Camelia Miskolczi

Prof. Maria Mociran

Înv. Terezia Tămăşan

 

 

PARTENERI:

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN MARAMUREŞ

- INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL: prof. ANA    LUCREŢIA MARIA MOLDOVAN

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂSEŞTI

- DIRECTOR: prof. IULIA PAPARIGA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” BAIA MARE

- DIRECTOR: prof. GAVRIL PAŞCA

 

 

Perioada de derulare a concursului:

v  20 ianuarie 2016 –  lansarea Concursului pe www.didactic.ro, pe site-ul şcolii, promovarea acestuia cu ajutorul mass-media locală şi a partenerilor acestora;

v  21 ianuarie – 5 martie 2016  primirea lucrărilor participante la concurs şi a fişelor de înscriere;

v  7 martie 2016 - realizarea expoziţiei de desene;

v  8-10 martie 2016– mediatizare în presă.

v  14-21 aprilie 2016jurizarea şi premierea lucrărilor;

v  până la data de 18 iunie 2016 –  expedierea diplomelor şi a acordului de parteneriat;

            

EVALUARE

            Creaţiile copiilor şi lucrările cadrelor didactice vor fi cuprinse într-un volum electronic cu  ISSN/ISBN.

            Fiecare cadru didactic îndrumător va primi diplomele de participare şi acordul de parteneriat,  iar volumul electronic la finalizarea acestuia.

            Creaţiile elevilor vor fi jurizate obiectiv şi imparţial, de un juriu format din specialişti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1                    

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

Unitatea de învăţământ: _____________________________________________

Localitatea/judeţul: _________________________________________________

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ________________________

Număr de telefon: _____________________________________________

Adresa de e-mail:       ____________________________________

Secţiune pentru :

___ cadre didactice :

         Numele lucrării :_____________________________________

___ elevi

 

Tabel cu lucrările trimise

Nr. crt

Numele şi prenumele elevului

Titlul lucrării

Clasa

Creaţii literare

Creaţii plastice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Anexa 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU  IVASIUC”

BAIA MARE                                            

ŞCOALA….......…………………....................................

JUD. MARAMUREŞ

............................................................................................

Nr. ............  din ................................................................

Nr. ......................   din .....................................................

 

 

 

                                                                                                                         

ACORD DE PARTENERIAT

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN

 

„ZÂMBET PENTRU MAMA’’

Ediţia a II-a 2015-2016

 

            Încheiat între:

►Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare, jud. Maramureş, reprezentată prin director prof. dr. Pop Ioan, director adj. prof. Mociran Maria şi prof. Oşan Mirela, înv. Tămăşan Terezia,  prof. Miskolczi Camelia în calitate de coordonatori

şi

► Şcoala .........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Durata  parteneriatului: ianuarie – iunie 2016

            Prezentul acord urmăreşte realizarea în bune condiţii a obiectivelor propuse în cadrul proiectului, asigurarea unui climat favorabil de colaborare.

 

Partenerii se obligă:

 

      1. Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ivasiuc”:

      ● întocmeşte documentaţia pentru lansarea pe www.didactic.ro a proiectului;

      ● coordonează şi monitorizează proiectul;

      ● realizează expoziţii cu lucrările elevilor;

            ● mediatizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului prin reviste, întâlniri cu partenerii locali, în mass-media;

            ● trimite un exemplar din acordul de parteneriat, diplomele elevilor şi ale cadrelor didactice participante.

     

2. Şcoala ....................................................................................

            ● trimite în timp util coordonatorilor de proiect fişa pentru înscriere, acordul de parteneriat semnat şi ştampilat şi lucrările elevilor. 

 

            Şcoala Gimnazială ,,Alexandru  Ivasiuc”      Şcoala _________________________        

             Baia Mare                                                     ___________________________________

           

            Director,                                                        Director,

            prof. dr. Pop Ioan