Despre noi

Profesorii sunt una dintre cele mai puternice forțe în educație la nivel global. Predarea de calitate este cel mai important aspect în învățarea elevilor. De aceea, la Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc", acordăm prioritate formării continue a profesorilor. Misiunea noastră nu este doar să oferim educație tuturor, ci să ne asigurăm că aceasta orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul spontan al elevilor pentru descoperire, lăsându-le libertatea de a cunoaște în stilul propriu.

Conducerea școlii

Echipa noastră de conducere se asigură că resursele umane și materiale sunt utilizate în mod eficient, cu accent pe dezvoltarea continuă a programelor educaționale și pe modelarea strategiilor în vederea creării de oportunități acolo unde sunt necesare.

Director,

prof. dr. Ioan Pop

Director adjunct,

prof. înv. primar Teodora Pușcaș

Din CV-ul domnului Ioan Pop

Titular:
Profesor socio-umane (cultură civică) – Școlile Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc", "Dimitrie Cantemir", "Ion Luca Caragiale"

Studii:
Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca (Filosofie – 4 ani)
Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca (Asistență socială – 4 ani)
Universitatea de Nord Baia Mare (Master – Drepturile omului)
Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca (Doctorat – Filosofie, 2010)

Gradul didactic: doctorat

Din CV-ul doamnei Teodora Pușcaș...

Titular:
Profesor învățământ primar Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc"

Studii:
Universitatea "Banatul" Timișoara, Colegiul Universitar de Institutori (2003)
Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (2011)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere Baia Mare (Master, 2018)

Gradul didactic: I

Audiențe director


Luni:

Vineri:
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

Audiențe director adjunct


Marți:

Joi:
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00

Educația ca proces de formare a omului

Educațiunea e cultura caracterului, cultura e educațiunea minții. Educațiunea are a cultiva inima și moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter și moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contră, cultura, cunoștințele cele mai vaste pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă.

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii