Comisii instituționale

Comisii instituționale

La nivelul Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" sunt organizate următoarele comisii cu caracter permanent și/ sau cu caracter temporar/ ocazional.

Anul școlar 2021-2022

Comisia pentru curriculum școlar

responsabil:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
prof. înv. preșcolar Victoria Sabo
înv. Terezia Tămășan
prof. Camelia Pop
prof. Firuța Vele
prof. Mirela Oșan
secretar Aurica Grumaz
contabil Alina Todoruț
inginer de sistem Marius Boga
bibliotecar, prof. dr. Elena-Emilia Pop

Comisia de evaluare și asigurare a calității

coordonator:
director, prof. dr. Ioan Pop

responsabil:
prof. Eliza Pop

membri:
prof. Camelia Pop
prof. Eugen Șipoș
prof. înv. primar Mia Dorina Caciuc
prof. Ramona Bledea
părinte Camelia Miskolczi
pensionar Ileana Pop – reprezentant al Consiliului Local Baia Mare
secretar Aurica Grumaz – membru fără drept de vot

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

responsabil:
prof. înv. primar Simona Maria Pop

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. înv. primar Mariana Criste
prof. înv. primar Daciana Sas

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

responsabil:
prof. Marius Bledea

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
administrator patrimoniu Alexandra Mihali
prof. Camelia Miskolczi
prof. Crina Ciule
prof. înv. preșcolar Ioana Ionaș

Anul școlar 2020-2021

Comisia pentru curriculum școlar

responsabil:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
prof. înv. preșcolar Victoria Sabo
înv. Terezia Tămășan
prof. Camelia Pop
prof. Firuța Vele
prof. Mirela Oșan
secretar Aurica Grumaz
contabil Alina Todoruț
inginer de sistem Marius Boga
bibliotecar, prof. dr. Elena-Emilia Pop

Comisia de evaluare și asigurare a calității

coordonator:
director, prof. dr. Ioan Pop

responsabil:
prof. Eliza Pop

membri:
prof. Camelia Pop
prof. Eugen Șipoș
prof. înv. primar Mia Dorina Caciuc
prof. Ramona Bledea
părinte Camelia Miskolczi
pensionar Ileana Pop – reprezentant al Consiliului Local Baia Mare
secretar Aurica Grumaz – membru fără drept de vot

Comisia pentru perfecționare și formare continuă

responsabil:
prof. înv. primar Simona Maria Pop

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. înv. primar Mariana Criste
prof. înv. primar Daciana Sas

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

responsabil:
prof. Marius Bledea

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
administrator patrimoniu Alexandra Mihali
prof. Camelia Miskolczi
prof. Crina Ciule
prof. înv. preșcolar Ioana Ionaș

Comisia pentru controlul managerial intern

responsabil:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
prof. Eliza Pop
prof. Simona Pop
prof. Nicoleta Pușcaș
secretar Aurica Grumaz
contabil Alina Todoruț
inginer de sistem Marius Boga
administrator patrimoniu Alexandra Mihali

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

responsabil:
prof. Eugen Șipoș

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. Ramona Cristina Pop – coordonator proiecte și programe educative
prof. Anamaria Buia
consilier școlar Ioana Bran
logoped școlar Iuliana Sturza

Comisia pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar

coordonator:
director, prof. dr. Ioan Pop

membri:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. Ionuț Șandor
înv. Daciana Sas
prof. înv. preșcolar Ioana Ionaș

Comisia pentru programe și proiecte educative

coordonator:
prof. Ramona Cristina Pop

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. Eliza Pop
prof. Anamaria Buia
prof. Nicoleta Pușcaș
prof. înv. primar Mariana Criste
bibliotecar, prof. dr. Elena-Emilia Pop
prof. Camelia Miskolczi

Comisia pentru colaborarea cu familia

responsabil:
prof. Camelia Miskolczi

membri:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. înv. primar Maria Mociran
prof. Ramona Bledea
prof. înv. preșcolar Ioana Ionaș

Comisia pentru elaborarea regulamentului de ordine interioară

coordonator:
director, prof. dr. Ioan Pop

membri:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. Eugen Șipoș
prof. Mirela Oșan
prof. înv. primar Simona Maria Pop
prof. Camelia Pop
prof. înv. primar Mia Dorina Caciuc
prof. Ramona Pop
prof. înv. preșcolar Victoria Sabo

Comisia de recepție a produselor lapte – corn/ fructe

responsabil:
administrator patrimoniu Alexandra Mihali

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
paznic Ioan Tămaș
îngrijitor grădiniță Silvia Cîmpean
îngrijitor Lavinia Ciulean
muncitor întreținere Marin Cozma

Comisia de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de școală

responsabil:
administrator patrimoniu Alexandra Mihali

membri:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
inginer de sistem Marius Boga
secretar Aurica Grumaz
bibliotecar, prof. dr. Elena-Emilia Pop

Comisia de gestionare SIIIR

responsabil:
inginer de sistem Marius Boga

membri:
secretar Aurica Grumaz
bibliotecar, prof. dr. Elena-Emilia Pop
administrator patrimoniu Alexandra Mihali
contabil Alina Todoruț

Comisia metodică a educatoarelor

responsabil:
prof. înv. preșcolar Victoria Sabo

membri:
prof. înv. preșcolar Ioana Ionaș
educatoare Andreea Aura Mițicuș

Comisia metodică a învățătoarelor care predau la clasele I, a II-a și a III-a

responsabil:
înv. Daciana Sas

membri:
prof. înv. primar Claudia Marton
prof. înv. primar Mariana Criste
prof. înv. primar Mia Dorina Caciuc
prof. înv. primar Maria Mociran
înv. Terezia Tămășan

Comisia metodică a învățătoarelor care predau la clasele pregătitoare și a IV-a

responsabil:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș

membri:
prof. înv. primar Maria Filip
prof. înv. primar Adina Mărieș
prof. înv. primar Simona Pop

Comisia metodică "Limbă și Comunicare"

responsabil:
prof. Nicoleta Pușcaș

membri:
prof. Anamaria Buia
prof. Eliza Pop
prof. Aura Petreuș
prof. Ramona Bledea

Comisia metodică "Matematică și Științe ale naturii"

responsabil:
prof. Camelia Pop

membri:
prof. Ionuț Șandor
prof. Eugen Șipoș
prof. Camelia Miskolczi
prof. Crina Ciule

Comisia metodică "Om și Societate"

responsabil:
prof. Firuța Vele

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
prof. Ramona Cristina Pop
prof. Magda Gherasim
consilier școlar Ioana Bran

Comisia metodică "Arte, Educație fizică și sport, Tehnologii"

responsabil:
prof. Mirela Oșan

membri:
prof. Marius Bledea
prof. Ramona Iuliana Pop
prof. Elenuc Temle
prof. Gabriela Ion

Comisia pentru drepturile elevului, rechizite și burse școlare

responsabil:
administrator patrimoniu Alexandra Mihali

membri:
contabil Alina Todoruț
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. Nicoleta Pușcaș

Comisia pentru întocmirea orarului școlii

responsabil:
prof. Eliza Pop

membri:
director, prof. dr. Ioan Pop
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
prof. Crina Ciule
prof. Camelia Miskolczi

Comisia pentru supravegherea, educarea și socializarea elevilor care nu pot fi preluați de părinți la finalizarea cursurilor

coordonator:
director, prof. dr. Ioan Pop

membri:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
dna. Anamaria Furtun – președintele Consiliului reprezentativ al părinților
prof. înv. primar Maria Mociran
prof. Simona Pop
prof. Mariana Criste
înv. Daciana Sas
prof. înv. primar Mia Dorina Caciuc

Comisia de coordonare a programului "Școala altfel"

coordonator:
director, prof. dr. Ioan Pop

membri:
director adjunct, prof. înv. primar Teodora Pușcaș
dna. Anamaria Furtun – președintele Consiliului reprezentativ al părinților
prof. înv. preșcolar Ioana Ionaș
înv. Daciana Sas
prof. înv. primar Simona Maria Pop
prof. Eliza Pop
prof. Camelia Miskolczi

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii