Ce trebuie să știi?

Evaluarea națională

Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.

Învățământ primar

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.

Învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I - IV, clasa pregătitoare fiind prima clasă din acest ciclu de învățământ.

La finalul claselor a II-a și a IV-a, elevii susțin o evaluare a competențelor fundamentale.
Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) în anul școlar 2020-2021
 • 25 mai 2021: Limba română & limba maternă (scris)
 • 26 mai 2021: Limba română & limba maternă (citit)
 • 27 mai 2021: Matematică
 • 28 mai 2021: Limba română pentru minoritățile naționale (scris & citit)
Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) în anul școlar 2020-2021
 • 18 mai 2021: Limba română
 • 19 mai 2021: Matematică
 • 20 mai 2021: Limba maternă

Învățământ gimnazial

Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare al elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdisciplinară a domeniilor cunoașterii. Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.

Învățământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V - VIII.

Absolvenții învățământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire și foaia matricolă, parte a portofoliului educațional.

La finalul clasei a VI-a, elevii susțin o evaluare a competențelor fundamentale (EN VI). Evaluarea este organizată la nivel național.

Evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.
Calendarul de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) în anul școlar 2020-2021
 • 12 mai 2021: Limbă și comunicare
 • 13 mai 2021: Matematică și Științe ale naturii
Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul școlar 2020-2021
 • 07 - 11 iunie 2021: Înscrierea la evaluarea națională
 • 22 iunie 2021: Limba și literatura română - probă scrisă
 • 24 iunie 2021: Matematica - probă scrisă
 • 25 iunie 2021: Limba și literatura maternă - probă scrisă
 • 29 iunie 2021 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00): Depunerea contestațiilor
 • 30 iunie 2021 (ora 8:00 - ora 12:00): Depunerea contestațiilor
 • 30 iunie - 4 iulie 2021: Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Linkuri utile

Pagina web informativă a Ministerului Educației privind evaluările naționale la finalul claselor a II-a și a IV-a
Pagina web informativă a Ministerului Educației privind evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a
Site-ul dedicat publicării rezultatelor
Procedură privind transmiterea formei tipărite a Catalogului electronic complet către fiecare Centru de examen din cadrul Evaluării naționale la clasa a VIII-a – iunie-iulie 2021
Rezultate finale, după soluționarea contestațiilor, la Evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a – iunie-iulie 2021
Soluționare contestații – iunie-iulie 2021
Cerere pentru reevaluarea lucrării scrise pentru Evaluarea Națională – iunie-iulie 2021
Informare privind depunerea contestațiilor – iunie-iulie 2021
Repartizarea elevilor în sălile de examen – iunie-iulie 2021
Comisia Centrului de Examen - Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" – iunie-iulie 2021
Subiecte examene naționale, evaluări naționale și concursuri – 2020

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii