Documente necesare

Documente necesare la înscrierea în clasa pregătitoare

Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin Ordinul de ministru 3.473/10.03.2021. Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobate de Ministerul Educației.

Astfel, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere (anexa 3) cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, dacă e cazul.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

Conform art. 14 din Metodologie, părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În plus, părintele va depune și o adeverință de intrare în colectivitate de la medicul de familie (apt pentru școală, copie carnet de vaccinare).

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate, părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Linkuri utile

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023
Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere pentru anul școlar 2022-2023
Circumscripția școlară Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc"
Număr de clase aprobate și locuri disponibile pentru anul școlar 2022-2023
Fișa de înscriere/ Cererea-tip
diponibilă odată cu începerea perioadei de completare și validare a cererilor-tip, conform calendarului
Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022
Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere pentru anul școlar 2021-2022
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar, anul școlar 2021-2022
Pagina web informativă a Ministerului Educației

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii