Legislație

Legislație

Vă punem la dispoziție legislația în baza căreia ne desfășurăm activitatea:

2021-2022

 • OME nr. 5.196/03.09.2021 + OMS nr. 1.756/03.09.2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2: OME-5.196 + OMS-1.756

2020-2021

 • Sinteze Monitorul Oficial: MOf-p1-2021-12 (arhivă); MOf-2021. (data publicării: 07.03.2014; data ultimei actualizări: 05.03.2021)
 • HG nr. 583/10.08.2006, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public: HG-583 (data reamintirii: 05.03.2021)
 • HG nr. 52/24.02.2021, privind modificarea și completarea HG nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, precum și pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din OG nr. 13/2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene: HG-52 (data publicării: 04.03.2021)
 • OMECTS nr. 6143/01.11.2011, privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar (actualizată): OMECTS-6143 (data ultimei actualizări: 04.03.2021)
 • HG nr. 66/01.03.2021, privind modificarea și completarea HG nr. 906/2020, pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ: HG-66 (data publicării: 02.03.2021)
 • OME nr. 3300/19.02.2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv: OME-3300 (data publicării: 25.02.2021)
 • Legea nr. 127/08.07.2019, privind sistemul public de pensii (actualizată): Legea-127 (data ultimei actualizări: 24.02.2021)
 • Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011 (actualizată): Legea-1 (data ultimei actualizări: 22.02.2021)
 • OMEC nr. 4135/21.04.2020, privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățarea online: OMEC-4135 (data reamintirii: 17.02.2021)
 • OME nr. 3243/05.02.2021, privind structura anului școlar 2021-2022: OME-3243 (data publicării: 16.02.2021)
 • OMECTS nr. 4865/16.08.2011, privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic (actualizate): OMECTS-4865 (data ultimei actualizări: 11.02.2021)
 • OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ (actualizat): OUG-57 (data ultimei actualizări: 10.02.2021)
 • OMENCS nr. 5819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia (actualizat): OMENCS-5819 (data publicării: 10.02.2021)
 • OMEN nr. 3665/13.03.2019, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele școlare și centrele de perfecționare (actualizat): OMEN-3665 (data ultimei actualizări: 04.02.2021)
 • OMEN nr. 4511/03.08.2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului și a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar acreditate/ autorizate și unitățile conexe din sistemul de învățământ preuniversitar, care fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar (actualizat): OMEN-4511 (data ultimei actualizări: 04.02.2021)
 • OMEC nr. 5599/21.09.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022 (actualizată): OMEC-5599 (data ultimei actualizări: 27.01.2021)
 • OMEC nr. 5447/31.08.2020, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (actualizat): OMEC-5447 (data ultimei actualizări: 27.01.2021)
 • OMEC nr. 6243/18.12.2020, privind aprobarea Regulamentului specific de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media: OMEC-6234 (data publicării: 26.01.2021)
 • OME nr. 3009/06.01.2021, pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin OMECI nr. 4843/2009: OME-3009 (data publicării: 13.01.2021)
 • OMEC nr. 6106/03.12.2020, privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar: OMEC-6106 (data publicării: 13.01.2021)
 • OMEC nr. 5915/02.11.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii: OMEC-5915 (data publicării: 11.01.2021)
 • OUG nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calității educației (actualizată): OUG-75 (data reamintirii: 06.01.2021)
 • OUG nr. 226/30.12.2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene: OUG-226 (data publicării: 05.01.2021)
 • Legea nr. 53/24.01.2003 - Codul muncii (actualizat): Legea-53 (data ultimei actualizări: 30.12.2020)
 • HPR nr. 31/23.12.2020, privind acordarea încrederii Guvernului: HPR-31 (data publicării: 28.12.2020)
 • OMEN nr. 3141/08.02.2019, privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională (actualizat): OMEN-3141 (data publicării: 22.12.2020)
 • HG nr. 994/18.11.2020, privind aprobarea standardelor de autorizare și funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar: HG-994 (data publicării: 18.12.2020)
 • HG nr. 993/18.11.2020, privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație: HG-993 (data publicării: 18.12.2020)
 • OMEC nr. 5708/08.10.2020, privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (actualizat): OMEC-5708 (data reamintirii: 18.12.2020)
 • OUG nr. 9/04.02.2020, privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (actualizată): OUG-9 (data reamintirii: 18.12.2020)
 • OMEN nr. 3103/28.01.2019, privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar (actualizat): OMEN-3103 (data reamintirii: 18.12.2020)
 • OMEC nr. 5447/31.08.2016, privind aprobarea ROFUIP (actualizat): OMEC-5447 (data publicării: 10.09.2020; data ultimei actualizări: 24.11.2020)
 • OMEN nr. 4619/22.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar (actualizată) (Întrucât există contradicții între LEN și această metodologie pe tema structurii CA al UPJ, LEN primează în aplicarea articolelor legislative!): OMECS-4619 (data reamintirii: 18.08.2020)
 • OMECS nr. 5231/14.09.2015, pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România: OMECS-5231 (data reamintirii: 03.09.2020)
 • Arhive legislație: Legislație-2020-12 (arhivă septembrie – decembrie 2020) (data publicării: 14.12.2020)

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii