Coduri și regulamente

Codul de conduită etică

Codul de conduită etică al personalului din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat definește valorile și principiile de conduită care trebuie aplicate în relațiile cu beneficiarii educației, partenerii, colegii etc. În același timp, servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării personalului contractual din cadrul unităților de învățământ.

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod de conduită etică stabilesc reguli esențiale de comportament și de etică aplicabile personalului unității de învățământ, precum și beneficiarilor educației și partenerilor instituției.

Aceste reguli nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile în domeniul sistemului de învățământ de stat.

Prezentul Cod de conduită etică cuprinde dispoziții normative aplicabile personalului unității de învățământ, indiferent de funcția ocupată din care derivă drepturi și obligații. Personalul trebuie să cunoască și să acționeze în conformitate cu prevederile acestui Cod, acesta având posibilitatea de a consulta Codul de conduită etică la avizierul unității de învățământ și pe site-ul școlii.
Codul de conduită etică pentru anul școlar 2021-2022
Codul de conduită etică pentru anul școlar 2020-2021

Regulamentul intern

Regulamentul intern conține norme privind organizarea și funcționarea Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" din Baia Mare, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Statutul personalului didactic, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" și Statutul elevului.

Respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru directori, personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic, elevi și părinți care vin în contact cu unitatea de învățământ.
Regulamentul intern pentru anul școlar 2021-2022 - actualizare noiembrie 2021
Regulamentul intern pentru anul școlar 2021-2022

Anexa 4 la Regulamentul intern: Prevenirea și monitorizarea violenței în școală

Procedura cuprinde prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, modalitățile de lucru și regulile de aplicare pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție în cadrul unității.

Rezultate scontate: Prevenirea și diminuarea fenomenului de violență în școală, în vederea realizării scopurilor educaționale ale unității, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale și să se prevină efectele psihosociale nedorite asupra celor în cauză.

Regulamentul de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" reglementează organizarea și funcționarea școlii în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale regulamentului intern. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MENCS nr. 5079/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ din învățământul preuniversitar și Ordinului MENCS nr. 4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului Elevului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 645 din 23.08.2016 și modificările și completările aduse prin OMEN nr. 3027/08.01.2018.
Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul școlar 2021-2022
Regulamentul de organizare și funcționare pentru anul școlar 2020-2021

Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare

Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" conține modificări și completări ale regulamentului conform OMEN nr. 3027/08.01.2018.

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii