Transferuri elevi

Transferuri elevi

Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/ calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale regulamentului intern al unității de învățământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de la care se face transferul și cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se face transferul.

În învățământul primar (clasele I – a IV-a) și în ciclul gimnazial al învățământului secundar inferior (clasele a V-a – a VIII-a), elevii se pot transfera: în aceeași unitate de învățământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/ clasă; de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi/ clasă.
Criteriile de transfer al elevilor în cadrul unității noastre școlare:
  • Elevul trebuie să-și asume și să respecte regulamentul de ordine interioară al instituției noastre;
  • Elevul trebuie să aibă domiciliul în perimetrul unității noastre;
  • Se poate transfera elevul lăsat în îngrijire la rudenii care locuiesc în circumscripția noastră școlară;
  • Elevul trebuie să aibă un părinte sau un tutore legal, angajat al unității noastre;
  • Elevul trebuie să aibă un frate sau o soră în unitatea noastră;
  • Elevul trebuie să aibă situația școlară încheiată de unitatea din care se transferă;
  • Pe parcursul anului școlar elevii din circumscripția noastră școlară care renunţă la învățământul vocațional (artă sau sport);
  • Elevii se pot transfera pe parcursul anului școlar cu aprobarea Consiliului de administrație al Inspectoratului școlar al județului Maramureș.
Condițiile de transfer al elevilor în cadrul unității noastre școlare:
  • Se vor soluționa cu prioritate cazurile de transfer în cadrul unității școlare;
  • Transferurile se vor aproba cu respectarea cifrei de școlarizare.

Linkuri utile

Procedură operațională privind transferul elevilor
Extras din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Transferuri Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" în anul școlar 2019-2020
Transferuri Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" în anul școlar 2018-2019

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii