Asociația cadrelor didactice "Prietenii Educației"

Asociația cadrelor didactice din Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" – "Prietenii Educației"

Înființată în 30 aprilie 2008, Asociația cadrelor didactice "Prietenii Educației" are ca misiune și rol principal "sprijinirea și inițierea de activități și programe culturale, științifice, sociale, educative, profesionale, de divertisment și sportive, sprijinirea și inițierea de proiecte la nivel școlar și extrașcolar pentru asigurarea unui climat în care competența și calitatea educației să primeze, promovarea intereselor profesionale și sociale ale cadrelor didactice care sunt și vor deveni membri ai asociației, dar și ale elevilor care se află sub îndrumarea cadrelor didactice, membri ai asociației."
Implicare financiară
Ca atare, încă de la începuturile sale, Asociația avut un rol esențial în viața școlii: a acordat burse de merit și burse speciale pentru elevii cu performanțe deosebite la nivel județean și național, a acordat sprijin financiar pentru programe de formare profesională cadrelor didactice din școală și pentru implicarea în proiectul Erasmus+, a sponsorizat transportul și cazarea unor cadre didactice (prof. Maria Hosu) și elevi (Georgiana Filip) pentru participarea (la invitația Ministerului Educației) la premierea olimpicilor internaționali 2016-2017, a acordat sprijin financiar la tipărirea unor materiale didactice, sub semnătura dascălilor din școală și a finanțat proiecte de ordin social pentru elevii cu probleme sociale.

În prezent, fondurile asociației, în valoare de 22.000 lei, sunt gestionate de Banca Transilvania și comitetul director, care, la solicitarea unui cadru didactic, membru al asociației, dispune de acordarea finanțării pentru proiectele cuprinse în statutul Asociației.

Linkuri utile

Încheierea Actului Constitutiv
Comunicarea Hotărârii Civile

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii