Proiecte

Dezvoltare profesională

Dezvoltare profesională

Mobilul și pretextul
Calitatea umană și profesională sunt atribute constant promovate de un sistem de educație serios și performant. Echipa managerială și Consiliul de Administrație al școlii au avut ca țintă promovarea acestor valori în cadrul instituției. Prin urmare, atunci când s-a putut, atunci când bugetarea a fost suficientă, s-au făcut pași în această direcție.

Mai intâi, s-a avut în vedere implicarea personalului nedidactic (din motive sanitare și de siguranță alimentară) și auxiliar în cursul de dezvoltare profesională, urmând ca mai târziu să fie găsită resursa financiară și pentru personalul didactic de predare.

În consecință, pe parcursul unui ciclu (patru ani) cvasitotalitatea personalului din instituție a urmat o formă de dezvoltare profesională. Pentru unii, urmarea unui curs a fost doar o obligație profesională (personalul nedidactic care lucrează cu produsele alimentare din programul lapte și corn), pentru personalul auxiliar, o oportunitate de a afla informații diverse și noutăți trans și interprofesionale, iar pentru personalul didactic motivația a fost obținerea creditelor profesionale.


Sume alocate pentru dezvoltare profesională, pe categorii de personal
Personal nedidactic cuprinde șapte persoane. În ultimii trei ani școlari (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) au urmat toți cursuri de dezvoltare profesională (obligatorii). S-a alocat un buget de 450/ 100 lei de persoană.
Personal didactic auxiliar (secretariat și administrație, contabilitate, bibliotecă). Bibliotecara școlii, Elena-Emilia Pop, a urmat studii doctorale de profil, la secretariat și administrație doamna Alexandra Mihali a urmat cursuri de secretariat (700 lei), iar la contabilitate ec. Alina Todoruț, cursuri de contabilitate (500 lei). Sume alocate: 1200 lei.
Personal didactic. Având în vedere că viitorul atâtor tineri e gestionat de personalul didactic, conducerea școlii a distribuit suma de 2.975 lei pentru participarea la cursuri de formare profesională online pentru 15 cadre didactice. Bineînțeles, alte cadre didactice au urmat, alternativ, și alte astfel de achiziții profesionale.

În concluzie, conducerea școlii, din perspectiva unei posibile evoluții frumoase, chiar spectaculoase a tinerilor, sprijină formarea continuă de calitate a educatorilor care îi îndrumă.

Prof. dr. Ioan Pop,
director al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" – Baia Mare

Beneficiar

Personalul Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc"

Data

23 May 2021

Categoria

Resurse umane

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii