Şcoala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare

Baia Mare, str. Bucovinei nr.9, Maramureş

„DRUMUL CRUCII - URCUŞ SPRE ÎNVIERE”

– măiestrie maramureşeană: pictură pe sticlă şi încondeiere de ouă -

 

 

26Rezultate activitatedw

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2013

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IVASIUC”
BAIA MARE

 

 

 

 

„Drumul crucii - urcuş spre Înviere”

– măiestrie maramureşeană: pictură pe sticlă şi încondeiere de ouă -

 

 

 

 

Coordonatorii activităţii:
Bibliotecar prof. Pop Monica
Prof. înv. primar Mociran Maria
Înv. Tămășan Terezia

Colaboratori:
muzeograf Janeta Ciocan
Înv. Crainic Mărioara
Prof. Vele Firuța
Prof. Oșan Mirela

 

 

 

 

1. COMPONENŢA DOSARULUI ACTIVITĂŢII

 • FIŞA ACTIVITĂŢII

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala gimnazială „Alexandru Ivasiuc”
Baia Mare, strada Bucovinei, nr. 9
Nivelul /nivelurile de învăţământ: gimnazial
Numărul elevilor din şcoală: 550
Numărul cadrelor didactice din şcoală: 42
Coordonatorii activităţii (nume şi prenume, funcţie, date de contact):
Mociran Maria, profesor înv. primar, tel.: 0740518062, e-mail: maria.mociran@yahoo.com
Tămășan Terezia, învățător, tel. : 0740114702, e-mail: tereziatamasan@yahoo.com

 • Titlul activităţii:

„Drumul crucii - urcuş spre Înviere” – măiestrie maramureşeană: pictură pe sticlă şi încondeiere de ouă din cadrul proiectului de parteneriat cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară „Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean”

 • Domeniul în care se încadrează: cultural

 

 • Scopul activităţii: Stimularea interesului pentru cunoaşterea – în profunzime – a tradiţiilor şi creaţiilor populare. Educarea copiilor în scopul păstrării valorilor spirituale şi materiale ale satului maramureşean.
 • Obiectivele educaţionale ale activităţii:
 • Privind copiii:
 •  trezirea interesului pentru valorile spirituale şi materiale ale satului maramureşean;
 •  descoperirea, preţuirea, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare;
 •  iniţiere în arta populară maramureşeană, prin implicare directă;
 •  descifrarea şi receptarea codurilor plastice din arta populară maramureşeană;
 •  deosebirea obiectelor populare de kitsch-uri;
 • familiarizarea cu tehnica şi materialele folosite în anumite meşteşuguri populare (pictură pe sticlă, ouă încondeiate);
 •  dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei copiilor prin lucrările realizate.

 

 • Privind cadrele didactice:
 • crearea unui mediu educaţional care să-l stimuleze şi să-l motiveze pe copil în procesul de descoperire şi cunoaştere a obiceiurilor satului;
 •  organizarea unei expoziţii în şcoală, biserică, muzeu cu obiectele realizate de elevi;
 • educarea unei atitudini pozitive faţă de metoda proiectelor folosită pentru atingerea obiectivelor programului.
 • Privind părinţii:
 • conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educarea propriilor copii;
 • implicarea părinţilor în activitatea şcolii şi în transmiterea valorilor culturale tradiţionale.

 

 • Privind coordonatorii:
 •  stabilirea/selectarea grupurilor;
 •  formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice implicate;
 •  evaluarea proiectelor/acţiunilor, a rezultatelor şi monitorizarea acestora;
 •  intermedierea unor parteneriate educaţionale.
 • Elevii participanţi

Număr total de participanţi: 80
Procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă: 90%

 • Durata şi locul desfăşurării activităţii

Durata: patru zile (2-5 aprilie 2013)
Locul desfăşurării activităţii: săli de clasă, biserică, holul şcolii, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, Muzeul Satului şi Muzeul de Istorie şi Arheologie.

 • Descrierea activităţii:

Activitatea a debutat cu participarea la vernisajul expoziţiei de icoane intitulată “Credinţa reflectată în iconografie”, deschisă la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare, care cuprinde peste 50 de icoane pictate pe lemn şi sticlă, cea mai veche fiind datată 1671.
Evenimentul s-a bucurat de prezența Preasfinției Sale Vasile, a primarului municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș precum și a unui numeros public, printre care şi un grup de elevi din cele trei clase implicate în proiectul “Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean”.
A urmat întâlnirea elevilor cu muzeograf Janeta Ciocan şi învăţătoarea Mărioara Crainic, în cadrul căreia elevii au asistat la explicaţiile şi demonstraţiile doamnelor invitate şi s-au familiarizat cu cele două tehnici de lucru (pictură pe sticlă şi încondeiere de ouă). Elevii şi-au manifestat dorinţa de a participa efectiv la activităţi în cadrul celor două ateliere de lucru. O dată iniţiaţi în acest meşteşug, elevii au urmat paşii necesari realizării celor două produse. Copiilor li s-a oferit astfel oportunitatea de a-şi valorifica unele cunoştinţe dobândite formal în cadrul orelor de religie, desen, istoria tradiţiilor, abilităţi practice. Produsele realizate au fost expuse în şcoală şi biserica „Buna Vestire” cu care şcoala noastră desfăşoară permanent activităţi în parteneriat. Finalizarea activităţii va avea loc în iunie (prima săptămână) la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară prin realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor.

 • Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii:

În urma activităţii elevii au fost iniţiaţi în arta populară maramureşeană, prin implicarea lor directă în realizarea icoanelor pe sticlă şi a ouălor încondeiate şi de asemenea s-au familiarizat cu tehnica şi materialele folosite în anumite meşteşuguri populare.
Trebuie remarcat şi faptul că cei care au deprins tehnica încondeierii ouălor şi a picturii pe sticlă au devenit mici maeştri pentru „învăţăceii” de vârstă mai mică.
Rezultatele materiale s-au concretizat în picturi pe sticlă şi ouă încondeiate care vor fi expuse cu posibilitatea de a fi vândute.
Un alt rezultat de menţionat este şi faptul că elevii au obţinut instantanee cu implicarea lor în tehnica picturii icoanelor şi încondeierii ouălor, lucru ce le va aminti peste timp de momentul iniţierii lor într-o astfel de activitate.
Nu lipsit de importanţă este faptul că acţiunea desfăşurată i-a apropiat pe copii de viaţa comunităţii rurale, de tradiţii, obiceiuri şi datini populare.
În general, acestea au fost rezultatele care au fost urmărite şi care s-au obţinut încă de la iniţierea activităţii.

 • Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinţii/ şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru

Având în vedere faptul că proiectul „Paşi spre lumea sacră a satului maramureşean” are o tradiţie în spate (derulându-se din anul 2001 şi până în prezent) putem spune că el nu este definitiv, rămânând deschis atât la dorinţa elevilor cât şi a părinţilor acestora care s-au implicat plenar în toate acţiunile presupuse de această activitate. Ca atare, el este şi va fi o tradiţie a şcolii, iar perpetuarea lui se va produce prin iniţierea contingentelor anterioare spre cele posterioare şi transmiterea tuturor secretelor pentru ca activitatea să continue.

 • Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai apropiată de sufletul elevilor.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu intitulat „Redescoperirea tradiţiilor”, iniţiat în anul 2001 de către Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, prin muzeograf Janeta Ciocan (şef de secţie). La program au participat mai multe şcoli din judeţ. Astfel, în anul 2005, elevii Şcolii „Alexandru Ivasiuc”, coordonaţi de înv. Mărioara Crainic şi profesoara Elena Pop, au realizat impresionante expoziţii de pictură pe sticlă (lucrările fiind expuse la muzeu, iar apoi în şcoală) şi, totodată au învăţat tehnica încondeierii ouălor de Paşti. Au fost atât de impresionaţi şi de entuziasmaţi de această activitate încât an de an au reiterat aceste activităţi.
Am considerat, aşadar, necesară continuarea colaborării, în anii 2010-2013, cu Muzeul de Etnografie şi Artă Populară, în speţă cu muzeograf Janeta Ciocan, în acest fel determinându-i pe elevi şi – de ce nu – pe dascăli să descopere, să preţuiască şi, în acelaşi timp, să păstreze – ca semn al continuităţii – tradiţiile şi obiceiurile din Maramureş, conservate fidel în anumite zone ale judeţului.
Proiectul este în derulare şi cuprinde activităţi de iniţiere în artă populară maramureşeană (pictură pe sticlă, încondeierea ouălor, decorarea ceramicii), cercetări de teren (culegere de texte lirice şi epice din satele maramureşene). La final, atât creaţiile elevilor, cât şi rezultatele muncii pe teren vor fi cuprinse într-un volum ilustrat. Pentru realizarea acestui demers va fi necesară cooptarea familiei, implicarea acesteia atât moral, cât şi financiar.

 

 • ATAŞAŢI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE ELEVILOR/ PROFESORILOR/PĂRINŢILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ

Mărturii ale elevilor: „Mi-a plăcut foarte mult prezentarea doamnei muzeograf”, „A fost interesant să pictăm icoane pe sticlă”, „Voi picta ouă şi acasă pentru familia mea”, „Eu am  auzit-o şi pe bunica povestind despre ouă încondeiate şi acum am învăţat şi eu. Sunt fericit!” 
Mărturii ale profesorilor: „Consider că iniţiativa doamnei învăţătoare Crainic Mărioara din anul 2001 a fost un moment de inspiraţie dat fiind faptul că tradiţia maramureşeană se pierduse în spaţiul urban”, „Am reuşit să-i stimulez şi motivez pe elevi mult mai mult decât în alte activităţi”, „Metoda proiectelor este eficientă pentru atingerea obiectivelor programului”,   „I-am văzut interesaţi în cunoaşterea şi păstrarea valorilor spirituale ale satului maramureşean”, „Mulţumim părinţilor pentru implicarea în acţiunile derulate”.
Mărturii ale părinţilor: „Am trăit bucuria că pot învăţa de la propriul copil”, „Am fost încântat de lucrările copiilor din clasa noastră”, „Am fost mândru să văd lucrarea fiicei mele în expoziţia de la biserică”.

 • ATAŞAŢI „DOVEZI” ALE ACTIVITĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT

dwq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOL DIN ZIARUL LOCAL

rq2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
ARTICOL DIN ZIARUL LOCAL

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOL DIN ZIARUL LOCAL

t3

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

PARTICIPAREA LA VERNISAJUL EXPOZIŢIEI DE ICOANE
“CREDINŢA REFLECTATĂ ÎN ICONOGRAFIE”

 

DSC_0033
DSC_0039
VIZITAREA EXPOZIŢIEI DE ICOANE DE CĂTRE GRUPUL ŢINTĂ
- EXPLICAŢIILE MUZEOGRAFULUI -

r33
t2c
- INSTANTANEE DIN TIMPUL VIZITEI –

qrq
q2

INIŢIERE ÎN TEHNICA PICTURII PE STICLĂ

g
t2t

ÎNVĂŢĂM UNII DE LA ALŢII

g
h

PRIMELE LUCRĂRI
llş

 

 

 

u

 

 

 

zu

 

 

 

 

EXPLICAŢIILE MUZEOGRAFULUI

e3

 

 

 

 

 

zuz

 

 

 

 

 

PICTAREA ICOANELOR
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PICTAREA ICOANELOR
2t2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE ACTIVITATE
6262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363ÎNCONDEIEREA OUĂLOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNCONDEIEREA OUĂLOR
ge

 

 

 

 

 

t2a

 

 

 

 

 

ÎNCONDEIEREA OUĂLOR
17Incondeiere

 

 

 

 

 

1
REZULTATE ACTIVITATE
r

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

rREZULTATE ACTIVITATE
jr
ezREZULTATE ACTIVITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOZIŢIE DE ICOANE ŞI OUĂ ÎNCONDEIATE
- BISERICA “BUNA VESTIRE” -  

jr

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

erzer

 

 

 

 

 

uj
jt

 

 

 

 

 

 

k